Vademecum wolontariusza
w czasie pandemii. ...i nie tylko

Vademecum of a volunteer during a pandemic ... and beyond

O Projekcie

Projekt zakłada opracowanie i przygotowanie przez młodzież obu krajów elektronicznej publikacji „Vademecum wolontariusza w czasie pandemii. . . i nie tylko” w okresie od 01.06.2021 do 25.07.2022. Poprzez wykorzystanie różnych metod pracy młodzi ludzie zapoznają się z zasadami obowiązującymi wolontariuszy w obu krajach, poprzez warsztaty i ćwiczenia sprawdzają w jakiej formie wolontariatu odnajdują się najbardziej, co łączy, a co odróżnia wolontariat i wolontariuszy w obu krajach. Jakie wspólne działania mogą podejmować w przyszłości dla rozwoju wolontariatu. Efektem współpracy będzie vademecum, które będzie ogólnodostępne (na stronach partnerów i rozesłane do wybranych instytucji). Młodzież zaktywizuje się i zaplanuje działania służące generowaniu ciekawych inicjatyw na rzecz otoczenia – swojego środowiska lokalnego. W działania projektowe włączona zostanie młodzież obszarów i środowisk wykluczonych ekonomicznie i społecznie.

Publication project development and preparation by young people from both countries of the publication ”Vademecum of a volunteer during a pandemic … and beyond”. Using various methods of work, young people will get acquainted with the current voluntary work of volunteers in both countries, through workshops and exercises they will check in the form of volunteering, they will prove the best what connects and what distinguishes volunteering and volunteers in both countries. What actions can be taken in the future for the development of volunteering. The result of the cooperation will be a handbook, which will be publicly available (on the partners’ websites and sent to selected facilities). Young people will become active and plan actions to generate a new environment for the environment – their local environment. In the design activities of youth debates and debates economically and socially. 

ĆWICZENIA

WARSZTATY

TECHNIKI PRACY

Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów. Nie ważne jest to co się ma, ale czym się dzieli z innymi."

PUBLIKACJA

PUBLIKACJA WOLONTARIAT

Mecenasi publikacji:

GaLERIA

Zapraszamy do zapoznania się z galerią zdjęć przedstawiającą wolontariuszy i ich współne działania

KONTAKT

E-mail

biuro@fwmp.pl

ADRES

Stary Bidaczów 53B, 23-400 Biłgoraj

Telefony

+48 513 144 916
+48 698 913 733